Bengt Roslund - 0707 – 47 60 04 / Ingamay Hörnberg 070 – 82 00 182

Skurt

Skurt har medverkat i 3000 barnprogram i TV3 och är fortfarande verksam i olika programprojekt, inte minst inom skolans område. Skurt framträder tillsammans med Ingamay i publika sammanhang.

Du kan läsa mer på Skurts egen hemsida