Bengt Roslund - 0707 – 47 60 04 / Ingamay Hörnberg 070 – 82 00 182

DETTA ÄR BERÄTTELSEN…

OM hur en vision förverkligades.
OM hur målmedvetenhet gav resultat.
OM Bejzat Becirovs oförtröttliga ambition att skapa en plats för möte med Gud och för gemenskap mellan människor.
OM människors ondska och behov att skada,  bottnat  ioförmåga att förstå religionsfrihetens innebörd.
Framför allt är detta berättelsen om vad som kan hända när
d e n  g o d a  v i l j a n  s e g r a r

En Moskes Historia