Bengt Roslund - 0707 – 47 60 04 / Ingamay Hörnberg 070 – 82 00 182

Ord- & bildrespons är f.n. igång med att producera tre cirkusföreställningar för Sveriges Television.

Under augusti gjordes inspelningar hos cirkusarna Brazil Jack, Olympia och Maximum. Redigering tar en stor del av hösten och sändningarna beräknas komma under jul-och nyårshelgerna. Det tekniska samarbetet sker hos Studio Korsholm i Hörby.