Bengt Roslund - 0707 – 47 60 04 / Ingamay Hörnberg 070 – 82 00 182

Bengts nyutkomna bok väcker intresse på många håll. (inte minst vid föredragstillfällena är åtgången stor). Speciellt en mycket positiv bedömning av  Bibliotekstjänst i Lund har resulterat i efterfrågan från många av landets bibiliotek.